Christophe Busch over de oorsprong van collectief geweld

Zondag 13 december 2020 van 10u tot 12u

 

Inleiding door Jan Verplaetse
Nagesprek onder leiding van Hans De Waele

 

Weinig experts hebben een scherper beeld van processen die leiden tot collectief geweld dan Christophe Busch, bezieler van Dossinkazerne en momenteel directeur van het Hannah Arendt Instituut. Als geen ander kent deze criminoloog de oorzaken waardoor mensen vijanden van elkaar worden en zich ook zo gedragen. Tevens zijn de mythes die na elke destructieve afloop ontstaan hem overbekend. “Alleen monsters konden zoiets doen” of “Nooit zou ik in staat zijn tot het plegen van dergelijke gruwel”. Busch weet dat het kwaad in elk van ons zit en beseft dat we niet vrij zijn om over deze processen en oorzaken te beslissen. Dit brengt ons bij twee moeilijke vragen. Eén: wat kan men doen om herhaling van collectief geweld af te wenden of te stoppen? Twee: is het wel gepast om de betrokkenen na afloop in te delen in schuldige daders en onschuldige slachtoffers, en zo niet: wat is het alternatief om met dat gewelddadige verleden in het reine te komen? We vroegen de spreker om die processen en oorzaken toe te lichten, in te gaan op tegenstrategieën en hoe je intellectueel eerlijk kunt omgaan met dat beladen erfgoed zonder schuld en boete.