Er zijn verschillende methodes voorzien in de Belgische wetgeving om uw conflict op te lossen. De rechtbank is een bekende en vaak gekozen mogelijkheid. Ook arbitrage en bemiddeling winnen aan populariteit. Het is van het grootste belang dat u een weloverwogen keuze maakt. In 80% van de gevallen leidt dit tot hogere tevredenheid, ongeacht het concrete resultaat.

Wij willen hierover in volle transparantie werken en kiezen ervoor om elke bemiddeling met een trajectbemiddeling te starten. Trajectbemiddeling is niets anders dan in alle transparantie nadenken over de manier waarop jullie het conflict willen oplossen. Het is een vaak vergeten, doch noodzakelijke, stap.

 

Wie zijn we?

Ons team bestaat uit: bemiddelaars in familiezaken en sociale zaken. Tevens kunnen we ook rekenen op advocaten om de bemiddelingsovereenkomst verder juridische vertaalslag te geven. Ontbreken niet in onze structuur en visie: notarissen, experts en therapeuten voor zowel volwassenen als kinderen.

Luc De Cleir is erkend bemiddelaar en communicatie-expert. Hij behaalde met grote onderscheiding een Bachelor in de Politieke Wetenschappen en een Master in de EU-studies. Hij vervolledigde zijn traject met een postgraduaat in Bemiddeling. Luc heeft ervaring met het doceren van bemiddeling, zowel in bedrijven als aan individuen.

 

Methode

De bemiddelingsmethode die wij hanteren, is die van het contrapuntmodel. Hierbij zijn er twee basisprincipes van belang: de onderhandelingsmethode vanUry, Fisher en Patton en de systeemcommunicatietheorie. Dit vormt de basis voor hoe er binnen de bemiddeling gecommuniceerd wordt, en hoe de onderhandeling gestuurd wordt.

De onderhandelingsmethode van Ury, Fisher en Patton gaat uit van onderhandelen op basis van bekommernissen, niet louter standpunten. We hanteren deze insteek omdat onderzoek heeft aangetoond dat het twisten rond standpunten “ik vind dat” suboptimale resultaten aflevert.

Concreet betekent dit dat wij na een eerste gesprek waarin de keuze voor bemiddeling wordt besproken, inclusief de voor- en nadelen, werken in 4 onderhandelingsrondes.

 

Praktisch

Vaak wordt er telefonisch een afspraak gemaakt. Het is daarbij van het grootste belang de inhoud nog niet te bespreken, het zou de geloofwaardigheid van de bemiddelaar voor de andere partij al kunnen aantasten.

In de eerste afspraak wordt er samen nagegaan welk oplossingstraject het best is; kiezen jullie voor bemiddeling, de overheidsrechter, arbitrage, dading, enz. Op het einde van deze eerste afspraak wordt er een bemiddelingsprotocol ondertekend waarin de partijen zich engageren tegenover elkaar en de bemiddelaar.

Dit is de eigenlijke start van de bemiddeling: we starten de onderhandelingsprocedure. Eerst gaan we na waar jullie het over eens zijn. Misschien is dat simpelweg dat er een probleem is.

In de laatste stap van de onderhandeling zijn we op zoek naar oplossingen, die tegemoet komen aan de bezorgdheden van eerder.

De kostprijs van een sessie is 130 euro. De betaling regelen jullie zelf (apart, samen). Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Prestaties worden gefactureerd en komen in aanmerking voor KMO-portefeuille door de erkenning van Onze Dialoog.


Resultaat

Nadat jullie het eens zijn over deze regelingen, worden ze op papier gezet, indien nodig door een advocaat.

De uitkomst van de bemiddeling, de bemiddelingsovereenkomst, kan in vele gevallen door een overheidsrechter gehomologeerd worden, wat betekent dat ze uitvoerbaar is. De partijen kunnen deze bepalingen met andere woorden tegenover elkaar afdwingen.

Contact

bel Luc De Cleir op 0472/90.13.56
mail op info@lucdecleir.me