“De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen”, de Vlaamse Overheid.

Funkafy Com V staat geregistreerd onder DV.O224315 en DV.A224314.

kijk ook op de site van KMO-portefeuille

Let op, nieuwe regels van kracht!

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Wat?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee jij als kleine of middelgrote onderneming opleidingen kan bekostigen.

Funkafy is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Hierdoor krijg jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen een subsidie van 20 of 30% op het inschrijvingsgeld (naargelang de grootte van jouw bedrijf) wanneer je een opleiding volgt bij Funkafy. Daarnaast kan jouw onderneming de kosten van de opleiding nog in de boekhouding inbrengen.

Je kan de KMO-portefeuille aanvragen via de Vlaamse Infolijn, via het gratis telefoonnummer 1700 of per e-mail via kmoportefeuille@vlaanderen.be.Opgelet! Het kan tot twee maanden duren voordat een betaling via KMO-portefeuille effectief aan ons wordt overgemaakt. De aanvraag voor een betaling via KMO-portefeuille dient in alle gevallen ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus te gebeuren.

Wie?

Deze subsidie kan enkel gebruikt worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Werkende studenten kunnen hun werkgever voor hen de opleiding laten subsidiëren.

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Zo kan een kapster de KMO-portefeuille aanvragen voor een cursus schoonheidszorgen; zij kan deze kennis immers aanwenden in haar zaak. Een loodgieter zou dit voor deze cursus dus niet kunnen, want er kan geen verband gelegd worden tussen de aard van de opleiding en de aard van de hoofdactiviteit.

Jouw onderneming moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start (en dus niet b.v. een week daarna).

Het inschrijvingsbedrag voor de opleiding waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen.

Hoe?

  • eerst te registreren als persoon/beheerder
  • dan te registreren als onderneming
  • vervolgens de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

Na de registratie krijg je een activerings-URL opgestuurd per post om je als beheerder te linken aan de onderneming. Dit hoeft enkel de eerste keer. Registreren kan op www.kmo-portefeuille.be. De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart.

Bij het aanvragen van een subsidie wordt gevraagd naar een aantal gegevens over de opleiding:

  • Het aantal lesuren
  • De facturatiegegevens
  • Het totale inschrijvingsbedrag

Contact

bel Luc De Cleir op 0472/90.13.56
mail op luc@lucdecleir.me