Een moderne onderneming heeft uitdagingen op vele fronten. Elke onderneming moet aan marketing doen, verkopen realiseren, een communicatieplan hebben, medewerkers motiveren en omgaan met interne machtsdynamieken rond conflict en strijd.

Daarom bied ik een waaier aan van workshops en advies die hierop inspelen. Deze komen in aanmerking voor KMO-portefeuille door het certificaat waarvan Funkafy Com V houder is.

voor meer informatie over KMO-portefeuille

Workshops

Bemiddeling – omgaan met conflicten op het werk

  • Wij geloven in de kracht van verschillende visies binnen een team, ook al kunnen die leiden tot spanning en conflict. Leidinggevenden die begrijpen dat conflict een noodzakelijke voorwaarde is voor groei, maken werkelijk het verschil. Hun teams zijn hechter, performanter, innovatiever en tot slot gelukkiger.
  • Na deze opleiding zie je het potentieel in een conflict en trek je moeiteloos de kaart van de dialoog. Je voorkomt dat conflicten escaleren en/of onderhuids blijven sluimeren. Je komt, samen met je medewerkers tot duurzame, gedragen oplossingen. Hierdoor sta je zonder meer sterker in je leidinggevende rol.
  • Deze workshop wordt ook gegeven op maat van teams, niet enkel voor leidinggevenden.

De opleiding richt zich in eerste instantie naar leidinggevenden – middel- en topmanagement – maar is ook een meerwaarde voor andere medewerkers die doeltreffend met conflicten willen omgaan.

Conflicten zijn complex. Een theoretisch kader is noodzakelijk om met conflicten en spanningen aan de slag te kunnen. Tegelijk is de opleiding ook erg praktisch omdat er veel ruimte is voor interactie en oefenen, bij voorkeur aan de hand van eigen ingebrachte casussen.

Deze workshop wordt gegeven door Luc De Cleir van Funkafy en Dominique Renders van De Hefboom. Beiden zijn bemiddelaars en communicatieprofessionals.

In open aanbod kost deze workshop 580 euro excl. BTW.
In company betaal je 1.200 euro per dag excl. BTW

Presenteren als een TED-spreker

Af en toe zie je een presentatie die je kippenvel bezorgt. De tijd staat even stil en je verdwijnt er helemaal in. Achteraf ben je helemaal opgeladen, en soms zelfs wat geëmotioneerd. Hoe komt dat nu precies? Zelf wil je dit ook wel bereiken, maar het lijkt te moeilijk. Je vermoedt dat je het niveau van dergelijke sprekers nooit zal halen. Daar brengt deze workshop verandering in.

Presenteer als een TED-spreker

In deze interactieve training oefenen we samen totdat je TED-talk niveau in de vingers hebt. We staan stil bij de grondleggers van de goede speech: de Grieken. We besteden tijd aan theorie, maar veel meer tijd aan oefening met directe feedback.

Uiteraard hebben we aandacht voor de olifant in de kamer: angst. Het is normaal om angstig te zijn wanneer je moet spreken. Aan de hand van een aantal tips en tricks helpen we je over deze angst heen. Bovendien helpt het oefenen in een veilige omgeving met peers!

Verder hebben we aandacht voor de perfecte introductie, een goede structuur, aandachtsmanagement, spanningsbogen en een spetterend slot. De theoretische achtergrond zit in een e-book.

In open aanbod kost deze workshop 300 euro excl. BTW.
In company betaal je 1.200 euro per dag excl. BTW

Sales Masterclass

Salestrainings worden er in alle vormen en methodologieën gegeven. Ze hebben vaak nood aan follow-up trajecten om na te gaan of de aangeleerde methodologieën ook effectief worden toegepast. Dit is tijdsintensief, en verkopers willen hiervoor meestal geen tijd vrijmaken. Vaak betekent het einde van de lesdag, ook effectief het einde van het leerproces. Dergelijke klassieke trainingen zijn dan ook bijzonder inefficiënt en vaak ook nog erg duur.

De methodologie die Funkafy voorstelt is gebaseerd op het bijzonder succesvolle ValueSelling  van de Valueselling Academy en de Consultative Selling methodologie van Imparta. Ze gaat uit van een traject van 2 volledige dagen om voldoende rolspel te voorzien. Deelnemers schuwen aanvankelijk het rollenspel, maar het is de enige aanpak om een methodologie eigen te maken en in de praktijk om te zetten.

Het hart van deze training is de introductie van het besef dat de waarde in het hoofd van de koper zit. Die waarde kan niet simpelweg gesteld worden door de verkoper, maar dient te groeien. Ze ontstaat door de techniek van het voortdurend verbinden van de hele conversatie met wat echt van belang is: de bedrijfsdoelstellingen en de persoonlijke prioriteiten. Van belang is dit verhaal te kwantificeren. Deze gekwantificeerde waarde kan professioneel of persoonlijk zijn en zal het individu motiveren om verder te gaan en de rest van de organisatie te enthousiasmeren. De verkoop is bovendien niet ten einde wanneer er getekend wordt, maar wanneer de koper de vooropgestelde waarde herkent en bevestigt.

Interactie eerst

Wat opvallend is aan deze salestraining, is de radicale afwijking van klassieke overdrachtsmethoden. De interactie tussen de cursisten wordt aangemoedigd, zelfs van bij het begin gefaciliteerd. Er wordt zeer bewust omgegaan met de gemiddelde aandachtspanne van 15 minuten. Een voortdurende interactiviteit is noodzakelijk. Hierbij worden deelnemers ook aangemoedigd om voorbeelden te delen, zodat de methodologie onmiddellijk geassimileerd wordt.

Er ligt een bijzonder nadruk op storytelling, wat de kern van deze methodologie uitmaakt. De storyline wordt zichtbaar in de structuur hieronder. Ze heeft de klant als vertrekpunt, passeert de mogelijke oplossingen en mondt uit in een wederzijds plan. Storytelling is van belang om alle elementen geloofwaardig te verbinden en de gesprekspartner mee te nemen doorheen het verhaal, tot aan de closing. De technieken die van belang zijn door het hele proces: alles terugbrengen tot de bedrijfsdoelstellingen, verklaringen kwantificeren, vraagstellingstechnieken correct toepassen, verstandhouding bouwen, lastige vragen durven stellen om de discussie op scherp te krijgen, wederkerigheid eisen, alles dubbelchecken, niets vooronderstellen en tot slot steeds gaan voor een diepgaande voorbereiding.

In open aanbod kost deze workshop 580 euro excl. BTW.
In company betaal je 1.200 euro per dag excl. BTW

Marketingopleiding

Een marketingopleiding in open aanbod is er nog niet. Voorlopig concentreer ik me voor dit aspect op het 1-1 opleiden van marketeers. Door hands-on te werken en in de concrete werksfeer en relevante onderwerpen, pik je het meest op. Deze opleiding richt zich op de vaardigheden om een goed marketingplan te bouwen, van merkconceptualisatie tot concrete uitvoering.

Wil je weten hoe je aan guerilla marketing doet? Of worstel je met een multichannel aanpak? Heb je geen ervaring met inbound marketing? Dan is deze persoonlijke opleiding echt iets voor jou.

In company betaal je 1.200 euro per dag excl. BTW

Advies

Probleemanalyse, methode en concreet verbeterplan: niets minder is de ambitie van een adviesplan. Dit in zo weinig mogelijk woorden, met zo concreet mogelijke informatie.

De domeinen waarin ik advies geef, zijn de domeinen van de workshops: sales, marketing, communicatie en conflicthantering.

Advies kan in een project begroot worden aan 1.000 euro per dag. Tevens heb je de mogelijkheid om per uur te betalen aan 130 euro per uur.

Kwaliteitsgarantie

Na alle dienstverlening is er een traject van kwaliteitscontrole. Klanten worden actief bevraagd om feedback te geven. Op deze manier werk ik voortdurend aan een verbetering van mijn diensten.

Contact

Bel Luc De Cleir op 0472/90.13.56
mail op info@lucdecleir.me